Kategorie
Osobní názory Jana Kříže

Potřeba otevřených dat

Je potřeba masivně otevřít data státu (samospráv a různých veřejných držitelů).

Ten příběh „toho kdo přišel na jaře“ za Babišem s (velmi prostinkou) excelovou tabulkou není jen o tom, že na jaře to dopadlo a pak stát zaspal (když i ten samý člověk spolupředkládal přes 30 smysluplných bodů, co dělat v létě dál).Je to i ilustrace systémové neschopnosti státu pracovat s daty, mít včas připravené analýzy a potažmo rozhodovat se na základě dobře zpracovaných podkladů.

Ano, bylo by dobré, aby veřejná správa (v nejširším slova smyslu) byla na všech úrovních a úřadech skvělá a byla schopná sbírat relevantní data a ta data vytěžovat.

Jenže tomu tak není a ani v blízkém či střednědobém horizontu tomu tak nebude. To by bylo potřeba vyměnit naprostou většinu lidí – asi kompletně v republice (tady by mohla být nějaká poznámka o budování Švýcarska bez Švýcarů, nebo tak něco).Sbírat data je první úroveň. Ta často velmi drhne. Ale určitě funguje lépe, než cokoli dalšího (když data nejsou nebo jsou špatná, tak ani žádná další úroveň fungovat nemůže). Ve státu a jeho institucích je i nyní dat dost. Jen se vytěžují velmi málo. Většinou kromě správce málokdo tuší, že vůbec existují – a když tuší, tak se k nim nedostane. Nebo nemá kapacitu je nějak zpracovávat.

Řešením je data otevřít. To, co nezvládá veřejná správa sama můžou suplovat a doplňovat akademici a kdokoli s dostatečnými nástroji a schopnostmi. Veřejná správa pak může jen zhodnotit úroveň (akademických) analýz a použít je.

Zároveň otevřená data ukážou na nedokonalosti sbíraných dat a různých dalších procesů. Pomůžou tak veřejnou správu zlepšit.

COVID tohle teď hodně nasvítil. Doufám, že po boji o data s ÚZIS dojde k celkovému myšlenkovému posunu. K tomu, že je správné a žádoucí, aby naprostá většina dat ve státní správě byla otevřená.

Bude to boj, protože jak ty instituce samotné, tak i mnozí politici, jsou stále mentálně nastaveni tak, že otevřít data a hrát s otevřenými kartami je pro ně nevýhoda. Ano, pro nekompetentní politiky, případně pro politiky s postranními úmysly je lepší nemít data dostupná. V téhle oblasti doufám, že případný úspěch Pirátů (nebo snad i jejich případný podíl na moci) pohne s českým standardem.

V tomhle je nebezpečná ta stará parta – jak z ČSSD (která, jako součást dnešní vlády) nyní navrhuje už poněkolikáté v tomto období omezení infozákona. Tak i mnozí konzervativci z ODS. Tak snad v těch stranách postupně převáží rozumné moderní myšlení.